Denuncia de malos tratos o abandono

Equipo directivo

Roseann Martoccia, AMP

Director Ejecutivo
rmartoccia@wmeldercare.org

Brenda Bronner, LSW, MBA

Director de Asistencia Domiciliaria
bbronner@wmeldercare.org
WMEC_Staff_headshot_Zbigniew_Pater

Zbigniew (Ziggy) Pater, MBA

Director de Finanzas
zpater@wmeldercare.org

WMEC_Staff_headshot_Joan_Murphy

Joan D. Murphy, BA, M.Ed, SPHR

Director de Recursos Humanos
jmurphy@wmeldercare.org

Sarah Aasheim, MSW, LCSW

Director de Programas Comunitarios
saasheim@wmeldercare.org

Tara Satkowski, BS

Director de LTSS y Cumplimiento
tsatkowski@wmeldercare.org